– Гаранцията на всички предлагани мебели  е 2 /две/ години от датата на закупуване.
– Гаранцията се дава от производителя или вносителя на изделието и ако има рекламация, “ Гала Мебел“ препраща нужната информация към съответния производител или вносител.
– Гаранцията на матраците може да бъде 2 години или повече, в зависимост от модела на матрака. При тях срока е записан на гаранционната карта.
– Гаранцията се отнася за дефекти, възникнали по време на експлоатация през гаранционния период, поради некачествени материали или неправилна изработка.
– Гаранцията се признава само срещу представена касова бележка от датата на закупуване.
 – Гаранцията на матраците се признава само срещу представена касова бележка и гаранционна карта попълнена четливо и съдържаща името на купувача, датата на закупуване и подпис на клиента.

Гаранционното обслужване може да бъде невалидно при:
– Ако има несъответствие между данните в документа и съответната стока.
– При опит за отстраняване на дефекта от неупълномощени лица.
– Повреди, възникнали в следствие на сътресения, механични повреди, удари или претоварвания, получени от небрежно отношение.
– Повреди, настъпили в следствие на природни бедствия – поражения от наводнения, токови удари, пожари и други форсмажорни обстоятелства.  

Транспорта при изпълнението на гаранционните условия до определен обект на фирмата се поема от клиента. Гаранционни карти неподписани от клиента са невалидни!